17. novembrī plkst. 19.00 svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai “No Tevis dzimst Tavs laiks”

Cilvēkiem pieder kāds vārds, kas izrunājams ar lielu saudzību – vārds ir mīlestība. Un ļoti bieži blakus šim vārdam līdzsvaram liek otru vārdu – darbs. Darba mīlestība. Laimīgi ir tie, kuri atraduši darbu, ko mīl, kam ar savu darbu izdevies radīt ko jaunu, virzīties uz tālāku attīstību, savā aizrautībā vest līdzi citus. Un Talsu novadā tādu cilvēku ir daudz. ❤️
Aicinām jūs uz svinīgu pasākumu 17. novembrī plkst. 19.00 Talsu Tautas namā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai “NO TEVIS DZIMST TAVS LAIKS”.
Īpašā svētku gaisotnē sveiksim Talsu novada izcilības un atzinības balvu un Talsu pilsētas goda balvu ieguvējus – mūsu cilvēkus, kuri veidojuši un piepildījuši laiku, darot diženus darbus un sapņojot diženus sapņus.🏆⭐️
⚪️ Pasākuma vadītāja: Jana Herbsta
🎶Muzicēs: Ieva Akuratere, Matīss Akuraters, Aivars Hermanis, Kristaps Solovjovs, Anastasija Kildiša un TTN Sieviešu koris “Vaiva”
✨️Bezmaksas ieejas kartes ir iespējams saņemt Talsu Tautas namā no 24. oktobra!