15.maijā no plkst.12.00 līdz plkst.14.00 Talsu Skeitparkā Ģimenes diena

 

Laiks ģimeniskai kopā būšanai!
Ģimenes diena 15.maijā Talsu skeitparkā no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00

Pildi uzdevumus un piedalies radošajās darbnīcās.
Izlēkājies piepūšamajās atrakcijās.
Izspēlējies un izdauzies Lāzertag aktivitātēs.
Piedalies sportiskās aktivitātēs.
Alternatīvā sporta veida centra “The Spot” paraugdemonstrējumi un meisarklases pieredzējušu treneru un godalgotu sportistu vadībā:
12:00 “The Spot” skeitparka sporta veidu šovs,
12.30 “The Spot” “Labākā trika sacensības” vietējiem censoņiem,
13.00 “The Spot” skeitparku sporta veidu meistarklases.
Par muzikālu atmosfēru rūpēsies DJ Dagnis Bricis.

Bezmaksas pasākums.

Stipriem Talsiem stipras ģimenes!